Aruba følger med i tiden og leverer sikre og intelligente nettverk.

Tryggere nettverk må prioriteres

Det digitale trusselbildet øker og det er viktigere enn noen gang å ivareta sikkerheten i egen bedrift. Mats Tony Lileng og Joakim Gjerdet fra Minel Teledata Øst uttrykker sin bekymring over at mange bedrifter ikke klarer å forestille seg et scenario der de blir utsatt for virus eller et dataangrep. Mange ser derfor ikke behovet for å sikre sine IT- og nettverkssystemer med riktig utstyr, tjenester eller kompetanse. 

Antall løsepengevirus har de siste årene hatt en betraktelig økning, også hos de lokale og mindre bedriftene.

“Løspengevirus er en type skadevare som låser eller krypterer hele eller deler av innholdet på datamaskinen. Målet er å få brukeren til å betale løsepenger til angriperen.” – nettvett.no

– Vi ser at stadig flere bedrifter i vårt område blir utsatt for dataangrep. Når uhellet først er ute, kan det ha store konsekvenser. Det er takket være systemene vi drifter at dette går bra, poengterer Gjerdet.

Hadde vært sjanseløse uten et sikkert nettverk

Bangs Oppmåling lokalisert på Lillehammer fikk nylig oppleve nettopp viktigheten av et sikkert system. De ble utsatt for et løsepengevirus på en av sine maskiner, og hadde ikke problemet blitt fanget opp tidlig nok kunne store mengder data og penger gått tapt. 

– I et stort omfang hadde dette rett og slett betydd kroken på døra for oss, sier Einar Gladhaug, daglig leder og geomatiker hos Bangs Oppmåling.

Et livsverk kan gå tapt på sekunder om det ikke investeres tid og ressurser til å avdekke fremtidige utfordringer ved dagens nettverkssikkerhet.

Gladhaug har alltid hatt interessen for det digitale, men innrømmer at det er vanskelig å følge med i svingene. Da er det godt å ha noen som gjør det for deg.

Produktene og tjenestene Minel Teledata Øst har mulighet til å tilby var grunnen til at dette gikk så bra som det gjorde. 

– Nedetid på nettverket vårt er full krise, vi produserer store datamengder og alt må flyte kontinuerlig. Ventetiden det tar fra et problem oppstår til det blir løst er kostbart. Vi kan tape mye på å bli henvist videre til et support-system som er driftet av en robot, det slipper vi hos Minel Teledata Øst, sier Einar Gladhaug.  

Joakim Gjerdet er IT-konsulent og tekniker hos Minel Teledata Øst. Han mener at det for mange kan være utfordrende å se behovet for et sikkert nettverk når man ikke har opplevd problemet tidligere. 

– Behovet for god sikkerhet er absolutt til stede og man vet ikke når og hvor det kan slå ut. Heldigvis er vi trygge på våre systemer og det har bidratt til å redde flere av kundene våre, sier Gjerdet.

Hvordan vi i Minel Teledata Øst sikrer nettverket ditt:

  • Få kontroll over hvem som har tilgang til hvilke ressurser i nettverket ditt.
  • Enhetsoppdagelse, profilering og tilpasset fingeravtrykk.
  • Kontinuerlig overvåking.
  • Sjekker status på trusselnivået inn mot bedrift.

Nå tilbyr vi halv pris på sikkerhetssjekk av ditt nettverk.
Veiledende pris 4990 kr. Nå kun 2490 kr eks. mva.
Kontakt oss for å avtale et møte.

Det er mange tiltak som kan iverksettes og skreddersys for å sikre nettverket til din bedrift. I tillegg til tiltak som utføres profesjonelt, kan også tiltak bli satt i gang internt i bedriften. Dette vil på en enkel måte øke sikkerheten betraktelig.

5 tips til tiltak du kan gjøre selv for et sikrere nettverk:

  • Hold systemer oppdatert.
  • Bruk gode passord og aktiver to-faktor autentisering.
  • Benytt gode backup- og antivirusløsninger.
  • Unngå mistenkelig programvare.
  • Vær kritisk og vurder innkommende eposter.
Joakim Gjerdet, IT konsulent og tekniker i Minel Teledata Øst, opplevde en episode der en bedrift fikk kryptovirus inn i sine systemer gjennom en av de ansattes minnepenn.

En lokal leverandør er helt avgjørende

Einar Gladhaug fra Bangs Oppmåling har hatt et godt utbytte av å ha Minel Teledata Øst som sin leverandør av utstyr og tjenester innen IT-sikkerhet og nettverk.

At vi har muligheten til å ha en nær leverandør som stiller på kort varsel er ekstremt avgjørende for oss. Vi vet at de holder våre systemer trygge til enhver tid. Både for egen sikkerhet og konkurransebildet må vi kontinuerlig oppdatere systemer og måten vi jobber på. Nettverket betyr enormt mye i arbeidshverdagen vår, sier Gladhaug.

Dronen hos Bangs Oppmåling henter inn punktskyer og gjengir virkeligheten digitalt ved å produsere en digital “tvilling”. Sluttproduktet kan ende på 400 gigabyte og lagringsplassen er da ekstremt viktig for en effektiv hverdag.

Det er mange som ikke vet hvor den digitale standarden bør ligge og hvilke fremtidige utfordringer som kan ramme egen bedrift. Minel Teledata Øst tilbyr gode løsninger hvor de implementerer utstyr som tilpasses hver enkelte kunde, dette innebærer standard kombinasjoner som kan oppgraderes med ulike tilleggstjenester. 

– Blant våre satsningsområder er trådløst nettverk, nettverk- og IT sikkerhet. Det som gir en tryggere, mer effektiv og bedre hverdag for våre kunder. Dette i kombinasjon med lokal rådgivning vil gi hver enkelt bedrift en tryggere fremdrift, sier Mats Tony Lileng, avdelingsleder for telekom og IT i Minel Teledata Øst.

Kontakt oss


Aruba – a Hewlett Packard Enterprise company: Ledende leverandør av sikre, intelligente nettverk som gjør det mulig for forhandlere å levere gode digitale opplevelser innen mobilitet, IoT og skyløsninger. Aruba gjør det enkelt for IT og organisasjoner å bygge bro mellom fysiske og digitale verdener.